e-Learning

Empowering Learning with Video

Dank zij het internet, nieuwe dragers en players is opleiding en training via video weer bijzonder actueel. De opleiding kan nu continu en is niet plaatsgebonden. Soapworks staat in voor het concept en de realisatie van video’s en interactiviteit.